ЗНО-2018

ЗНО-2018: тести з іноземної мови будуть з аудіюванням та двох рівнів складності

2018 року на ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов вперше будуть тести двох рівнів складності: В1 і В2. Також вони включатимуть частину «Розуміння мови на слух»: прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них. Про це йдеться в наказі МОН, який набирає чинності сьогодні, 8 вересня 2017 року.

Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які зараховуватимуть результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні.

ЗНО-2018 проходитиме з 22 травня до 14 липня з 11 предметів:

• українська мова і література,

• історія України,

• математика,

• біологія,

• географія,

• фізика,

• хімія,

• англійська мова,

• іспанська мова,

• німецька мова,

• французька мова.

Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з 4 навчальних предметів. Випускникам шкіл результати ЗНО з 3 предметів зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти:

- українську мову і літературу;

- математику або історію України (на вибір);

- ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Зміст тестів відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77.

Окрім випускників шкіл, 2018 року ЗНО з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. Таким учасникам результати тестування зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію для їхнього атестату про повну загальну середню освіту.

Довідково:

Державна підсумкова атестація (ДПА) — випускні іспити, які складають випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в Україні. Державна підсумкова атестація проводиться наприкінці навчального року у навчальному закладі.

Вперше результати зовнішнього незалежного оцінювання почали зараховуватися як ДПА у 2008 році, але у 2009 році повернулися до старого формату випускних випробувань. Починаючи з 2015 року, результати ЗНО для випускників знову зараховуються як оцінки за ДПА.

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe): інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній (Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1), просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery або С2). Вони охоплюють проміжок від базового до практично бездоганного рівня володіння мовою. На них зорієнтовані навчальні посібники з будь-якої європейської мови, довідники, словники, тести.

Рівень В1 передбачає, що особа може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

Рівень В2 передбачає, що особа може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

МОН України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2017 No 1103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 серпня 2017 р.за No 1014/30882

Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих

на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту»,

статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року No 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року No 533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року No 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за No 118/29986,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити

Перелік навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої

освіти (далі ­ Перелік), що додається.

2. Встановити, що в 2018 році:

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної

загальної середньої освіти, проводитиметься з 22 травня до 14 липня;

2) кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право

скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів із Переліку;

3) для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської,

німецької, французької мов використовуються завдання сертифікаційних робіт (предметні тести) двох рівнів складності: рівня В1 та рівня В2;

4) результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів

зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної

загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних

закладів 2018 року:

українська мова і література (українська мова);

математика або історія України (період ХХ ­ початок ХХІ століття);

один з навчальних предметів, зазначених у пунктах 2­11 Переліку (за вибором випускника);

5) випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року, які

бажають зарахувати результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови як

оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю іноземну мову на профільному

рівні, мають складати відповідний предметний тест рівня В2;

6) результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

(українська мова) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній

рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) професійно­

технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню

освіту.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) подати

цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л. Гриневич

Про зовнішнє незалежне оцінювання у 2018 році

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 06 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 02 квітня 2018 року.

До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня до 13 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 01 червня, біології – 04 червня, історії України – 06 червня, географії – 08 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 03 до 21 травня 2018 року.

Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.

 

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

1    100         4    120            8    160
1,1    100        4,1    121        8,1    161
1,2    100        4,2    122        8,2    162
1,3    100        4,3    123        8,3    163
1,4    100        4,4    124        8,4    164
1,5    100        4,5    125        8,5    165
1,6    100        4,6    126        8,6    166
1,7    100        4,7    127        8,7    167
1,8    100        4,8    128        8,8    168
1,9    100        4,9    129        8,9    169
2    100           5    130           9    170
2,1    101        5,1    131        9,1    171
2,2    102        5,2    132        9,2    172
2,3    103        5,3    133        9,3    173
2,4    104        5,4    134        9,4    174
2,5    105        5,5    135        9,5    175
2,6    106        5,6    136        9,6    176
2,7    107        5,7    137        9,7    177
2,8    108        5,8    138        9,8    178
2,9    109        5,9    139        9,9    179
3    110           6    140          10    180
3,1    111        6,1    141        10,1    181
3,2    112        6,2    142        10,2    182
3,3    113        6,3    143        10,3    183
3,4    114        6,4    144        10,4    184
3,5    115        6,5    145        10,5    185
3,6    116        6,6    146        10,6    186
3,7    117        6,7    147        10,7    187
3,8    118        6,8    148        10,8    188
3,9    119        6,9    149        10,9    189
                      7    150           11    190
                      7,1    151        11,1    191
                      7,2    152        11,2    192
                      7,3    153        11,3    193
                      7,4    154        11,4    194
                      7,5    155        11,5    195
                      7,6    156        11,6    196
                      7,7    157        11,7    197
                      7,8    158        11,8    198
                      7,9    159        11,9    199
                                           12    200

 

Этот сайт защищен «Site Guard»