Протокол №7

засідання педагогічної ради Хутірської ЗОШ І – ІІІ ступенів

від 07.03.2019

присутні – 25 осіб

відсутні – 0

Порядок денний:

1.Про вибір підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року № 1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти»,який здійснюється з метою забезпечення здобувачів початкової освіти новим поколінням підручників для закладів загальної середньої освіти згідно з переліком, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року № 1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти».

Слухали: директора школи Сербіну А.М., яка повідомила про необхідність

вибору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року № 1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти», який здійснюється з метою забезпечення здобувачів початкової освіти новим поколінням підручників для закладів загальної середньої освіти згідно з переліком, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року № 1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти» за електронними версіями їх оригінал – макетів з кожної назви підручника та оформлення результатів вибору.

 Виступили:

              1. заступник директора з навчально – виховної роботи Михайлова Л.О.   яка наголосила про вибір підручників для учнів 2 класу вчителями -  предметниками.

              2. вчитель молодших класів Чорна Г.С., яка повідомила, що обрала  підручник з української мови та читання (у 2-х частинах), автором якого є

Большакова І.О.,Пристінська М.С.: підручник з математики, автором  якого є Заїка А.М.: підручник  «Я досліджую світ», автором якого є Волощенко О.В., Козак О.П.

              3. вчитель англійської мови Качур І.І., яка повідомила, що обрала   підручник з англійської мови, автором якого є  ГербертПухта.

              4. вчитель музичного мистецтва, який повідомив, що обравм підручник з мистецтва, автором якого є Лємешева Н.А.

Ухвалили:   обрати підручники для 2 класу закладів загальної середньої  освіти, а саме:

              1. «Українська мова 2 клас» Большакова І.О., Пристінська М.С.

              2. «Англійська мова 2 клас»ГербертПухта.

              3. «Математика 2 клас» Заїка А.М.

              4. «Я досліджую світ 2 клас»  є Волощенко О.В., Козак О.П.

              5. «Мистецтво 2 клас»  Лємешева Н.А.

 Підпис

 Директор школи                                                         А.М.Сербіна

 Секретар                                                                      М.О.Погрібна

 Вчителі:

1.Вчитель молодших класів                                       Г.С.Чорна

2. Вчитель англійської мовиІ.І.Качур

3. Вчитель музичного мистецтва                               В.П.Погрібний

 

Протокол № 8

засідання педагогічної ради Хутірської ЗОШ І – ІІІ ступенів

від 21.03.2019

присутні – 25 осіб

відсутні – 0

Порядок денний:

1.Про вибір підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти».

Слухали: директора школи Сербіну А.М., яка повідомила про необхідність вибору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти» за електронними версіями їх оригінал – макетівз кожної назви підручника та оформлення результатів вибору.

Виступили:

              1.заступник директора з навчально – виховної роботи Михайлова Л.О.  яка наголосила про вибір підручників для учнів 6 класу вчителями -  предметниками.

              2.вчитель  історії Медведенко І.В., яка повідомила, що обрала  підручник з всесвітньої історії і історії України, автором якого є  Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В.

             3. вчитель інформатики Максименко Т.І., яка повідомила, що обрала  підручник з інформатики, автором якого є Морзе Н.В.,Барна О.В., Вембер В.П.

Ухвалили:обрати підручники для 6 класу закладів загальної середньої освіти, а саме: 1. «Історія України. Всесвітня історія 6 клас» Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В. 2. «Інформатика 6 клас» Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П Виступили: 1. заступник директора з навчально – виховної роботи Михайлова Л.О., яка наголосила про вибір підручників для учнів 11 класу вчителями - предметниками. 2. вчитель української мови і літератури Церковна В.О., яка повідомила, що обрала підручник з української мови, автором якого є Авраменко О.М. 3.вчитель української мови і літератури Церковна В.О., яка повідомила, що обрала підручник з української літератури, автором якого є Авраменко О.М. 4. вчитель зарубіжної літератури Короп Т.Л., яка повідомила, що обрала підручник з зарубіжної літератури, автором якого є Ковбасенко Ю.І. 5. вчитель історії Медведенко І.В., яка повідомила, що обрала підручник з історії України (профільний рівень), автором якого є Гісем О.В., Мартинюк О.О. 6. вчитель історії МедведенкоІ.В.,яка повідомила, що обрала підручник з всесвітньої історії (профільний рівень), автором якого є Ладиченко Т.В., Заболотний Ю.І. 7. вчитель англійської мови Вашуріна Л.Б., яка повідомила, що обрала підручникз англійської мови, автором якого є Карп’юк О.Д. 8. вчитель німецької мови Качур І.І., яка повідомила, що обрала підручник з німецької мови, автором якого є Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. 9. вчитель математики Максименко Т.І., яка повідомила, що обрала підручник з математики, автором якого є Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. 10. вчитель біології і екології Скорик С.П., яка повідомила, що обрала підручник з біології і екології, автором якого є Соболь В.І. 11.вчитель географії Манько Г.А., яка повідомила, що обрала підручник з географії, автором якого є КобернікС.Г.,Коваленко Р.Р. 12. вчитель фізики Нетребенко М.А., яка повідомила, що обрала підручник з фізики, автором якого є Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., 13. вчитель астрономії Нетребенко М.А., яка повідомила, що обрала підручник з астрономії, автором якого є Пришляк М.П. 14.вчитель хімії Горбенко К.М., яка повідомила, що обрала підручник з хімії, автором якого є Попель П.П., Крикля Л.С. 15.вчитель захисту Вітчизни Іщенко О.В., який повідомив, що обрав підручник з захисту Вітчизни, автором якого Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М. 16. вчитель захисту Вітчизни (основи медичних знань)Горбенко К.М., яка повідомила, що обрала підручник з захисту Вітчизни, автором якогоє Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М. Ухвалили: обрати підручники для 11 класу закладів загальної середньої освіти, а саме: 1. «Українська мова11 клас» Авраменко О.М.; 2. «Українська література 11 клас» Авраменко О.М. 3. «Зарубіжна література 11 клас» Ковбасенко Ю.І. 4. «Історія України (профільний рівень)11 клас» Гісем О.В., Мартинюк О.О. 5. «Всесвітня історія (профільний рівень)11 клас» Ладиченко Т.В., Заболотний Ю.І. 6. «Англійська мова 11 клас» Карп’юк О.Д. 7.«Німецька мова 11 Клас»Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. 8. «Математика 11 клас», Мерзляк А.Г.,Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. 9.«Біологія і екологія 11 клас» Соболь В.І. 10. «Географія 11 клас»,КобернікС.Г.,Коваленко Р.Р. 11.«Фізика 11 клас» Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.,Божинова Ф.Я. 12. «Астрономія 11 клас» Пришляк М.П. 13. «Хімія 11 клас» Попель П.П., Крикля Л.С. 14.«Захист Вітчизни 11 клас»Гудима А.А. Пашко К.О., Гарасимів І.М. 15. «Захист Вітчизни (основи медичних знань)11 клас»Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М.

Підпис

 Директор школи                                                        А.М.Сербіна

 Секретар                                                                    М.О.Погрібна

 Вчителі:

1.Вчитель української мови і літератури                  В.О.Церковна

2.Вчитель зарубіжної літератури                              Т.Л.Короп

3.Вчитель історії України і всесвітньої історії           В.А.Рижак

4.Вчитель англійської мови                                       Л.Б.Вашуріна

5.Вчитель німецької мови                                         І.І.Качур

6.Вчитель математики                                              Т.І.Максименко

7.Вчитель біології і екології                                      С.П.Скорик

8.Вчитель географії                                                  Г.А.Манько

9.Вчитель фізики і астрономії                                Т.І.Максименко

10.Вчитель хімії                                                       К.М.Горбенко

11.Вчитель захисту Вітчизни                                  О.В.Іщенко

12.Вчитель захисту Вітчизни (Основи медичних знань) К.М.Горбенко


Місячник шкільних бібліотек під гаслом«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» З 1 по 31 жовтня у нашій школі проходив місячник шкільних бібліотек під гаслом«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини», присвячений 100-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського. В ході місячника було проведено ряд виховних заходів: З учнями 1-5 класів були проведені інтегровані заняття за казками і оповіданнями В. Сухомлинського «Казковий світ великого педагога. Після прочитання і обговорення оповідань та казок діти намалювали до них ілюстрації «Казка на кінчику пензля». З метою розкриття здібностей і обдарувань учнів було представлено виставку робіт «Мозаїка творчих ідей». Учні 10-11 класів переглянули відеофільм «Криниця людської мудрості», про життєвий і творчий шлях В.О.Сухомлинського. Також діти переглянули презентацію про ілюстрації до творів В.О.Сухомлинського. Круглий стіл на тему «Великий педагог, великий Добротворець» проведений з учнями 10-11 класів З учнями 7-9 класів провели віртуальну екскурсію до музею великого педагога «Вічний слід на землі». Було проведено огляд літератури «Людина починається з добра» з учнями 5-7 класів, урок доброти «Красиві слова і красиві вчинки» 6 клас. Виставка літератури В.О.Сухомлинського, Інтегроване заняття за казками і оповіданнями В.О.Сухомлинського «Казковий світ великого педагога»  5Б клас

Виставка робіт обдарованих дітей «Мозаїка творчих ідей»

Протокол 7

засідання педагогічної ради Хутірської ЗОШ І-ПІ ст. від 16.05.2018 присутні    25 осіб відсутні    0
Порядок денний: 1. 1 Іро вибір підр) чників для ! класу закладів загальної середньої освіти відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2018 року №248 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», заресстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 359/3 1811, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2018 року № 3 10 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, та з метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватися за коші и державного бюджету.

Слухали: директора інколи Сербіїї) Л.М., яка повідомила про необхідність вибору підручників для учнів 1 клас\, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2018 року 310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, та з метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватися за кошти державного бюджету. Виступили:

  1. заступник директора з навчально-виховної роботи Гончаренко Л.В., яка наголосила про вибір підручників для учнів 1 класу вчителями-предметниками.
  2. вчитель молодших класів Чорна Г.С., яка повідомила, що обрала підручник з української мови, автором якого с Кригам С.Г.; підручник з математики, автором якого с Корчевська О.П.; підручник «Я досліджую світ», автором якого є Волощенко О.В.
  3. вчитель англійської мови  Качур 1.1., яка повідомила, що обрала підручник з англійської мови, автором якого с Карп'юк О.Д.
  4. вчитель музичного мистецтва, який повідомив, що обрав підручник з мистецтва, автором якого с Лемешева Н.А.

Ухвалили:

Обрати підручники для 1 класу закладів загальної середньої освіти, а саме:

«Українська мова. Буквар 1 клас» Криган С.Г.;

«Математика» 1 клас Корчевська 0.11.;

«Я досліджую світ» і клас Волощенко О.В;

«Англійська мова 1 клас» Карп'юк О.Д.;

«Мистецтво» 1 клас Лемешева Н.Д.

Підпис

Директор школи                                  А.М.Сербіна

Секретар                                            М.О.Погрібна

Вчителі:

1.Вчитель молодших класів               Г.С. Чорна

2.Вчитель англійської мови                I.I. Качур

3.Вчитель музичного мистецтва       В.Погрібний

 

 

 

Моніторинг

читацької компетентності

проведений шкільним бібліотекарем

Хутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Результати моніторингу  свідчать про те, що лише частина дітей багато читає, вважає читання своїм улюбленим заняттям. Творами, що викликають особливий інтерес, залишаються детективи 30%, фантастика 30% і класика 15% (10 кл.)  Менше учні захоплюються  природничо-науковою  літературою, історичною літературою 5% і романами 10%. Тривогу викликає те, що значна частина учнів на запитання "Чим ти любиш займатися у вільний час?" відповідали: "Грати в комп’ютерні ігри" 20%  і  20% опитуваних учнів у вільний час "гуляють на вулиці".
У значної частини школярів (2
5%) відсутня елементарна бібліографічна грамотність. Це проявляється в неуважності до авторів прочитаних творів, у неточності передачі назви книги, в невмінні самостійно вибрати книгу.

На запитання  «Хто з героїв книжок вам найбільше сподобався»? діти відповідали стандартно «Гаррі Потерр, 40%  Робінзон Крузо 30%», але деякі згадали Мауглі 10%  і барона Мюнхаузена 10%. Про них діти читали в молодших класах.

 Судження школярів про прочитану книгу часто виявляються стандартними, позбавленими почуття, особистісного ставлення.
Анкетування, проведене серед дітей не залишає оптимістичного враження, приводить до сумних роздумів. Не всі діти розуміють, що інтерес до книги, перші читацькі навички закладаються саме в сім'ї
. Навіть сумлінні батьки не цікавляться тим, що читає син чи донька, чи є дитина читачем бібліотеки.

Однак навіть незначний вільний час, який мають діти, часто витрачається непродуктивно. У книги, яка довго була основним джерелом інформації та популярним засобом дозвілля, з'явились могутні суперники. Ними стали  комп’ютери, телебачення, відео. Біля телевізора проводять більшу частину вільного часу батьки, тут же й діти, часто без розбору, дивляться всі передачі підряд.
Так книга поволі відсувається на задній план... Тим часом постійне спілкування з книгою є не тільки благородною звичкою, що відрізняє культурну людину, але й гострою соціальною необхідністю, що диктується самим життям. Ніякий навчальний заклад не в змозі дати всеохоплюючих знань. Одержані в школі чи іншому навчальному закладі знання з часом задавнюються й мають бути оновленими найбільшою мірою за допомогою книги. Крім того, будучи могутнім засобом виховання, література розкриває складний світ явищ і людських почуттів, збагачує досвідом минулого, сприяє розвиткові високих духовних якостей. Начитана людина, як правило, виділяється багатством і мови, і мислення.
 Книги, прочитані в дитинстві, часто запам'ятовуються на все життя, впливають на подальший розвиток, на світосприймання, виробляють певні норми поведінки.
Ось чому важливо правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не розгубилася в книжковому морі, щоб до її рук потрапляли найнеобхідніші книги, щоб спілкування з ними стало звичним, щоденним і, що дуже важливо, приємним заняттям. Саме дорослі повинні свідомо й цілеспрямовано виховувати в дитині інтерес до читання, починаючи з сім'ї, дитячого садка, молодших класів.

 

 

 

 

 

 

Этот сайт защищен «Site Guard»