Головна » Файли » Мої файли

Формування життєвих компетентностей школярів через проектну діяльність
2016-03-11, 11:01 AM

3.3. Формування життєвих компетентностей школярів через проектну діяльність

Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості. Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

Школа сьогодення вимагає від нас, педагогів, творчого підходу до роботи з учнями. Мабуть, тому метод проектів займає все більш чільне місце в педагогічній практиці. Ми звертаємося до цього методу, тому що він дає можливість у стінах школи формувати життєві компетентності, творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає можливість дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує їх соціальні потреби, формує мотивацію до навчання. Метод проектів спрямований не на просте оволодіння деякою сумою знань, чи навіть їх системою, а на розвиток умінь вирішувати проблеми, показувати практичне використання знань. В основі методу проектів знаходиться розвиток пізнавальних навичок школярів, умінь самостійно конструювати свої знання. Суть полягає у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик, робота в проектних технологіях із метою формування життєвих компетентностей учнів. Ідея проектної діяльності дозволяє поєднати зміст розвитку, виховання і навчання з реальним життям, уможливлює використання умінь, навичок, знань для вирішення практичних завдань.

Перед собою ми ставимо мету :

 1. Зробити процес виховання, наскільки це можливо, цікавим та раціональним.

 2. Систематично впроваджувати моделювання життєвих ситуацій, рольових ігор.

 3. Поєднати розумове, моральне, естетичне, художнє, трудове виховання.

Робота над проектом передбачає такі етапи:

 1. Визначення теми, мети та завдань проекту.

 2. Розробка плану діяльності для досягнення поставленої мети.

 3. Виконання проекту.

 4. Презентація робіт.

Для впровадження проекту в життя необхідно дотримуватися певної закономірності:постановка проблеми - дослідження - проектна діяльність.

Виховний процес відбувається в умовах постійної активної взаємодії всіх учнів. Це колективна, групова робота. Під час такої роботи діти вчаться демократичним формам спілкування, критичному мисленню, приймати обґрунтовані рішення, поважати думку колег. Коли учні працюють разом, у них формуються навички, необхідні в житті:

 1) уміння уважно слухати;

 2) разом вирішувати проблеми;

 3) самостійно (або сумісно) приймати рішення;

 4) проводити різноманітні дослідження;

 5) аналізувати матеріал;

 6) вирішувати конфлікти.

Досвід діяльності закладу переконує, що необхідне вдосконалення виховної системи через метод проектів. Успішним цей метод є завдяки інформатизації виховного процесу, що дає можливість створити для учнівської молоді «розширену діяльність», освоюючи систему соціальних зв’язків і відносин.

Завдяки проектам, що здійснюються сьогодні у нашій школі, ми отримуємо результат — впевненість учнів у собі, адекватну оцінку власних сил та можливостей, вміння працювати у команді, правильно ставити мету, обирати шляхи її реалізації, досягати поставлених цілей.Так, робота над проектами надихає дітей шукати та віднаходити багато нових питань для обговорення, бути винахідливішим, робити шкільне життя інтенсивнішим.

Отже, саме метод проектів є одним із найголовніших компонентів педагогічної системи розвитку творчих здібностей у процесі виховання підростаючого покоління.

У широкому розумінні мета проектів– це активний підхід не лише до навчання, а й до організації дозвілля школярів, виховання соціально зрілого громадянина. Педагог у проекті виконує багато ролей. Він не тільки організовує його, а й є ентузіастом, фахівцем, консультантом, керівником, а також партнером процесу виховання. Проте в центрі роботи над проектом перебуває учень, який вчиться, а не вчитель, який вчить, хоча співпраця надихає вчителя, і в результаті ми маємо продуктивне взаємовигідне партнерство, мета якого – розвинути ініціативність, винахідливість, стимулювати інтерес до праці, уміння працювати з будь-якими темами.

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів, індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання і виховання.

Тематика може стосуватися будь-якого питання шкільного життя з метою поглиблення знань окремих учнів із цього питання, диференціювання процесу виховання з урахуванням навчальної ситуації, зацікавленості учнів.

Використання в навчально-виховному процесі методу проектів дає змогу подолати бар’єр у спілкуванні, навчити дітей самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці, виховує у дітей впевненість у власних силах, вміння триматися перед аудиторією, доводити власну думку.

У роботі над проектами ефективною формою роботи є групова і міжгрупова. Ці дві форми діяльності дають учням змогу самостійно в групах працювати над тією чи іншої проблемою. Завдання, поставлені групам, мають бути реальними і зрозумілими для дітей. У групі мають бути позиції організатора та учасника групової роботи. Групи мають складатися з дітей різних здібностей. Учні в групах при презентації своєї роботи повинні говорити не одночасно, а по черзі, відповідати на одне запитання, а не на кілька одразу. Завдання для всіх груп не завжди однакові.

Міжгрупова форма роботи полягає в об’єднанні учнів в малі групи, і в період отримання результатів творчої роботи відбувається діалог між групами, кожна відстоює свій кінцевий результат. Головне в проведенні таких форм творчої діяльності наставнику більше слухати, ніж самому говорити, виявляти терпимість до помилок учнів. Діти настільки захоплюються роботою, що не помічають, як вони пізнають, створюють нове, поповнюють запас своїх знань, стають більш впевненими, вчаться доводити свою думку. Навіть найпасивніші учні залучаються до роботи з великим бажанням, докладають усіх зусиль, щоб не підвести своїх товаришів із команди.

Усі проекти побудовані на засадах реалістичного виховання, метою якого є уявлення про те, чого можна досягти у навчанні і вихованні в умовах конкретної школи. Досвід показує високу ефективність застосування методу проекту в нашій школі у виховній діяльності та організації дозвілля учнівської молоді.

Так, разом із учнями працюємо над проектами Ліги старшокласників Черкаської області «Ми  - патріоти Черкащини».

 За участь у проектах кілька років поспіль посідаємо І місце серед тридцяти шкіл  Черкаського району.

Названіформиінноваційноїдіяльностіприорганізаціїроботишкільної Ради лідерівіприорганізаціїзмістовногодозвілляпроводимодоситьчасто, оскількивонисприяютькращомутворчомупідходудозавдання, розвиткупізнавальнихінтересівдітей, роблятьшкільнежиттяцікавішиміактивнішим.

Саме така робота покликана виховати справжніх громадян нашої країни. Хочеться дійти до кожного дитячого серця, виховати добрих, чуйних, духовно збагачених людей. Саме тому при використанні методу проекту застосовуємо ігрові моменти, нестандартні ситуації, елементи режисури. Пропонуємо дітям уявити себе в ролі журналіста, художника, поета, соціолога, мистецтвознавця, літературознавця, історика, ерудита, лінгвіста. Так ще раз переконуємо своїх вихованців у необхідності методу проектів у житті кожної людини, розповідаємо, як і в яких професіях використовують набуті навички.

Участю в індивідуальних, групових, колективних проектах ми намагаємося дати змогу реалізуватися кожній дитині. Навіть якщо в учнів не дуже виходить практична діяльність, заохочуємо словами, постійно спираємосяся на досвід дітей і поступово поповнюємо його новою інформацією. При створенні проектів звертаємося до коріння народної творчості, національних та регіональних особливостей, використовуємо усну народну творчість, пригадуємо обряди і свята.

У практиці особливе місце займає індивідуальний підхід до учнів. Це потрібно для того, щоб краще розкрити таланти та здібності особи, які часто приховані, зацікавити, адже саме цікавість, прагнення, захоплення творять чудеса. Кожен знає це по собі, якщо виникає живий інтерес до справи, якою ми ніколи не займалися, одразу хочеться розкрити її для себе, ознайомитися, зробити, досягти результату. Зацікавлення буде слугувати «блоком живлення» для учнів, із допомогою якого буде виникати інтерес, а отже, і бажання творчо працювати. Головною деталлю в цьому механізмі і є метод проекту. Інтерес до творчої діяльності полягає не лише у створенні творчих робіт, але й у мисленні, аналізі, логіці, відчуттях.

Виховна діяльність – основний шлях до розвитку здібностей дітей, оскільки це той вид творчості, в якому активність дитини приводить до відчутних результатів, вона дозволяє поєднувати в собі творчу працю і задоволення, пізнання світу і гру, фантазію і точний розрахунок, розвиває в учнів зорову пам'ять, спостережливість, просторову уяву, вміння зосередитись, наполегливість у досягненні мети, відчуття ритму і гармонії.

 

Категорія: Мої файли | Додав: khutoru
Переглядів: 326 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Этот сайт защищен «Site Guard»