Головна » Файли » Мої файли

Скринька творчих ідей та знахідок
2016-03-11, 10:52 AM

ІV.Скринька творчих ідей та знахідок

Прокидаючись вранці, запитай себе:

 «Що я повинен зробити?»

 Увечері, перш ніж заснути:

 «Що я зробив?».

 Піфагор

 

4.1. Проект «Пишаюся тим, що я українець»

Актуальність проекту

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї  Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

Провідною ідеєю патріотичного освітнього проекту «Пишаюся тим, що я українець» (далі – Проект) є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності, поглиблення миротворчих знань дітей, розвиток їх правової, особистісної, базової культури через миротворчу діяльність та популяризувати волонтерський рух.

Розробники проекту: лідери учнівського самоврядування, педагогічні працівники, керівники гуртків.

Учасники проекту: педагоги та учні Хутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, батьківська громадськість, засоби масової інформації.

Партнери:волонтери, які допомагають учасникам АТО,відділ освіти Черкаської районної державної адміністрації, відділ культури Черкаської районної державної адміністрації, школа бойового гопака м. Черкаси.

Цільова аудиторія проекту:  учні школи, педагоги, батьки, громада села та району, органи місцевого самоврядування.

Географічна територія, на яку поширюється проект:  село Хутори та Черкаський район.

Характеристика проекту:

 • за кінцевим результатом: освітньо-виховний;
 • за кількістю учасників: масовий;
 • за тривалістю: довготривалий;
 • за характером контактів: внутрішній;
 • домінуючий вид діяльності: творчий.

Термін реалізації проекту: 24.10.2014 (15 вересня – 24 жовтня 2014року)

Мета та завдання

Метою проекту є формування почуття патріотизму в юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності й дієвості за долю та єдність країни; популяризація волонтерського руху; спонукання школярів до роздумів щодо майбутнього рідного села, держави та осмислення своєї власної ролі у їх розбудові; популяризація, вивчення, збереження й примноження українського фольклору та народних звичаїв.

Основними завданнями проекту є:

 • виховання почуття патріотизму, високих моральних цінностей серед учнів та членів громади;
 • організація змістовного дозвілля учнів патріотичного спрямування, успадкування духовних надбань українського народу;
 • вчити дітей доброті через компенетності, що стосуються діяльності людини і проявляються у всіх її типах і формах;
 • формування вміння самостійно збирати необхідну інформацію, аналізувати, порівнювати, узагальнювати через створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань патріотичного виховання (стендів, презентацій);
 • реалізація інтересів учнів через компетентнісний підхід щодо вирішення соціальних, екологічних, культурологічних проблем, ідей, задумів через проектну діяльність;
 • ознайомення учнів із традиціями доброчинності як духовним надбанням українського народу;
 • залучаючи громадськість, популяризувати благодійність, як практичне втілення духовних надбань людини, національних і загальнолюдських цінностей (добропорядності, терпеливості, справедливості, людяності, милосердя);
 • стимулювання інтересу учнів до проблем, пов’язаних із проявами агресії у суспільстві, знайомити з героями сьогодення та їх подвигами;
 • надання конкретної допомоги (морально-психологічної, матеріальної) учасникам бойових дій у зоні АТО;
 • пропагувати волонтерську діяльність як один із видів доброчинності;
 • підготувати шкільних екскурсоводів для проведення екскурсій у шкільному музеї;
 • формувати практичні вміння за допомогою таких форм роботи: створення мультимедійних презентацій, конкурси малюнків та колажів, флеш-моби, години спілкування, спортивні змагання;
 • розкрити творчий потенціал учнів, викликати задоволення від реалізації доброчинних ідей, задумів, проектів.

Очікувані результати проекту:

 • активна участь учнів в доброчинній діяльності;
 • привернення уваги доволонтерської діяльності серед членів громади;
 • створення стенду «Зима, що нас змінила» (пам’яті героїв Небесної сотні);
 • створення та демонстрація мультимедійної презентації «Герої сьогодення»;
 • зацікавленість громадськості проблемами моральності, духовності, взаємодопомоги;
 • популяризація благодійності серед членів громади;
 • розробка та проведення заходів до Дня миру;
 • проведення очних екскурсій («Вони захищали Батьківщину») до шкільного музею «Берегиня»;
 • організація та проведення свята «Козацькому роду нема переводу»;
 • знайомство з українським бойовим мистецтвом «Бойовий гопак»;
 • проведення акцій: «Малюнок солдату», «Прапор для воїнів АТО», «Обігрій захисника»;
 • участь у районному конкурсі дитячої творчості «Пишаюся тим, що я українець» та районному конкурсі сучасної пісні «Кришталева надія» (номінація «Патріотична пісня»);
 • співпраця із засобами масової інформації (районна газета, сайти школи та районних відділів освіти й культури).

Опис  проекту:

Ми не випадково обрали цю тему, бо в суспільстві вже давно стало помітно серед дітей і дорослих дефіцит добра, терпеливості, милосердя, це відчувається навіть у наших вчинках. Разом із відновленням традицій благодійності як невід’ємна її складова у незалежній Україні активно розвивається волонтерський рух. Це благодійна діяльність, яка здійснюється заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства загалом. Тому до презентації заходів учні залучили засоби масової інформації, членів громади, щоб ще раз нагадати про доброчинність і милосердя, які треба творити щодня, не чекаючи за це винагороди. Проект «Пишаюся тим, що я українець» об’єднав у дитячому гурті усіх, хто цікавиться вивченням, збереженням, примноженням традицій і звичаїв українського народу, пропагуванням історії рідного краю, його культурного минулого і сьогодення, розвитку волонтерського руху та доброчинної діяльності.

Реалізуючи проект, ми намагались створити позитивну атмосферу спілкування, дати можливість усім набути унікального соціального досвіду. Проект «Пишаюся тим, що я українець» складався із заходів, які мають тематичну спрямованість: соціальну, патріотичну, правову. Дана проектна діяльність стимулює інтереси учнів не лише до нових знань, а й до розв’язання низки проблем, застосування їх у конкретній діяльності та досягнення кінцевої мети. Адже учні працювали над актуальними проблемами сьогодення, які мають значення для всіх мешканців  села; звичаїв та традицій нашого народу. 

            Позитивний результат від реалізації проекту залежав від рівня зацікавленості, кожного учня певною проблемою. Враховувалась і природна схильність учня до нового, малозрозумілого, що викликає нові ідеї, асоціації. Це сприяє гармонізації стосунків між дітьми і природою, сім’єю і громадськістю.

            Метою проекту була популяризація благодійності, волонтерства та патріотичних вчинків як практичне втілення духовних надбань людини, національних та загальнолюдських цінностей.

Безпосередньо учні школи:

 • створили мультимедійну презентацію «Герої сьогодення» (про героя Ю.Мамчура) та презентували її всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • виготовили стенд «Зима, що нас змінила» (пам’яті героїв Небесної сотні);
 • провели очні екскурсії («Вони захищали Батьківщину») до шкільного музею «Берегиня»;
 • долучилися до акцій: «Малюнок солдату», «Прапор для воїнів АТО»,  «Обігрій захисника»;
 • взяли участь у районному конкурсі дитячої творчості «Пишаюся тим, що я українець» та районному конкурсі сучасної пісні «Кришталева надія» (номінація «Патріотична пісня»);
 • відзначили День українського козацтва, взявши участь у святі  «Козацькому роду нема переводу»;
 • підготували та провели ряд заходів до Дня миру;
 • співпрацювали із засобами масової інформації (районна газета, сайти школи та районних відділів освіти й культури).

               Презентація на широку громадськість вище згаданих заходів створили єдину модель розвитку добра та патріотизму, в результаті чого учні навчились:

 • популяризувати благодійність і патріотизм  через різну тематичну спрямованість;
 • залучати громадськість до співпраці;
 • бути толерантними;
 • приймати рішення;
 • аргументувати думки;
 • планувати свою роботу, передбачаючи реальний результат;
 • користуватися різноманітними джерелами інформації;
 • бути чуйними і милосердними до ближнього;
 • самостійно реалізувати свою ідею, задум;
 • презентувати свої ідеї перед аудиторією;
 • бути особисто причетними до відродження, збереження та популяризації традицій українського народу;
 • виготовляти стенди, колажі, що містять цікаву і необхідну інформацію для читача;
 • створювати мультимедійні презентації, в яких висвітлюється інформація з даної проблеми.

               До реалізації проекту долучилися всі учні школи 1-11 класів, вчителі, батьки, волонтери, що допомагають учасникам АТО, громада села, яким не байдуже милосердя, доброта, чуйність, співпереживання, підтримка у важку хвилину, бо це найкращі риси українських людей. Бо ми – українці! І цим пишаємося!

Опис діяльності

Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту: з 15.09.- 24.10.2014

15-16.09.2014 – підготовка екскурсоводів

17-18.09.2014 - проведення очних екскурсій («Вони захищали Батьківщину») до шкільного музею «Берегиня»

19-22.09.2014 – заходи до МіжнародногоДня миру

Заходидо Міжнародного Дня миру

№ п/п

Назва заходу

Клас

Дата

1

Класні виховні години

1-11

19-22.09

2

Виставка плакатів та колажів «Діти за мирне небо України»

5-11

19-22.09

3

Усний журнал «Визначні борці світу за мир»

5-8

20.09

4

Конференція «Нобелівські лауреати за мир»

9-11

22.09

5

Флеш-моб «Голуби - посланці миру»

5-8

22.09

6

Акція-флеш-моб «Кульки миру»

9- 11

22.09

23-25.09.2014 – виготовлення стенду «Зима, що нас змінила» (пам’яті героїв Небесної сотні) та проведення годин спілкування з учнями

5-27.09.2014 - створення мультимедійної презентації «Герої сьогодення»  (про героя Юлія Мамчура) та презентація її всім учасникам навчально-виховного процесу

29-30.09.2014 – години спілкування «Революція гідності», «Небесна сотня», «Герої не вмирають»

01-06.10.2014 - участь в акціях: «Малюнок солдату», «Прапор для воїнів АТО»

07- 13.10.2014 -  підготовка досвята «Козацькому роду нема переводу»

Волонтерськими загонами школи було вирішено організувати і провести свято «Козацькому роду нема переводу» із залученням педагога-організатора, керівників гуртків, членів громади села.

До плану включили:

 • урочисту лінійку;
 • показовий виступ вихованців Черкаської школи бойового гопака, учня 9 класу школи Петренка Івана та його побратима Астахова Олексія, студента Черкаського комерційного технікуму (вправи з корчем, ціпом, списом, батогом та технікою рукопашного бою);
 •  
 • козацькі змагання за звання кращого рою. Змагання об’єднаних роїв з числа учнів 5-9 класів (демонстрація вправності, витривалості, згуртованості, взаємодопомоги). Вимоги: підібрати назву роям, емблему, бойовий клич, форму.

14.10.2014 - відзначення Дня українського козацтва - свято «Козацькому роду нема переводу»

15 - 18.10.2014 – підготовка до районного конкурсу дитячої творчості  «Пишаюся тим, що я українець» та районного конкурсу сучасної пісні «Кришталева надія» (номінація «Патріотична пісня»)

19.10.2014 - участь у районному конкурсі дитячої творчості «Пишаюся тим, що я українець» та районному конкурсі сучасної пісні «Кришталева надія» (номінація «Патріотична пісня»)

Результати участі учнів у конкурсах:

Районний конкурс дитячої творчості «Пишаюся тим, що я українець» (номінація «Образотворче мистецтво»)

Тарасов Назар, 9 клас – І місце (робота в техніці графіки «Караюсь, мучуся, але не каюсь!»)

Янчук Анна, 3 клас – ІІІ місце (робота в техніці графіки «Українкою я народилася»)

Радченко Ілля, 6 клас – ІІІ місце (робота в техніці живопису «Україна в моєму серці»)

Районний конкурс сучасної пісні «Кришталева надія» (номінація «Патріотична пісня»)

Дует у складі учнів 7 класу Гулька Олега та Брика Олега – ІІІ місце (музична композиція «Разом і до кінця»)

20 - 23.10.2014 – участь у благодійній акції «Обігрій захисника»

Волонтеру Андрію Луценку, який допомагає учасникам бойових дій у зоні АТО,  передано зібрані учнями школи, вчителями й членами громади села теплі речі, солодощі, листи  та малюнки для воїнів. Несподіванкою стали трофеї, які волонтер привіз із зони бойових дій та передав у дарунок до шкільного музею: гільзи від міномету, сигнальні ракети, осколки від мін, насадку на детонатор.

19.10.2014 – підсумки проекту, співпраця із засобами масової інформації.

Після виконання завдань проекту інформаційні дані у вигляді фото, відео матеріалів, а також письмової розповіді були розміщені на сайтах школи (khutoruschool.ucoz.ua) й відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації (cherkassy-rvo.at.ua),  та на шпальтах районної газети «Сільські обрії» від 17.10.2014 №40 та від 24.10.2014№ 41  (silobr@ukr.net).

Соціальний ефект від впровадження проекту

Результати реалізації проекту:

 • популяризували благодійність та волонтерську діяльність, завдяки різній тематичній спрямованості і творчій діяльності учнів, залучивши громадськість села та району;
 • завдяки акціям «Малюнок солдату», «Обігрій захисника» та «Прапор для воїнів АТО» стимулювався інтерес до ситуації, що склалася на Сході України та  бажання підтримати військових, які там перебувають;
 • культурологічні заходи є відтворенням, збереженням учнями традицій та звичаїв нашого народу;
 • правовий аспект заходів зумів забезпечити учнів та громаду вкрай необхідною інформацією про захист від насильства, попередження проявів насильства у суспільстві;
 • створено і переглянуто презентацію «Герої сьогодення», про те, якими мають бути вчинки справжніх патріотів;
 • створення сприятливих умов для залучення всіх учнів школи незалежно від віку, але об’єднаних добром і милосердям, почуттям патріотизму та власної гідності до доброчинності;
 • підвищення інтересу учнівської громадськості до історії рідного краю, славетних сторінок історії Української держави в цілому;
 • самостійно шукаючи шляхи і способи розв’язання проблем, діти опанували навички дослідження, пошуку, творчості, які їм неодмінно знадобляться у майбутній діяльності.

Під час практичної реалізації наш проект не лише привернув увагу великої частини громадськості села й району до вище означених проблем, а й сприяли підняттю патріотичного духу школярів і дорослих, давши зрозуміти, що тільки всі разом, підтримуючи один одного, ми зможемо перемогти жорстокість.

Перспективи розвитку проекту:

 • розширити і урізноманітнити тематичну спрямованість інших, проектів, які вирішуватимуть не лише проблеми сьогодення, а й працюватимуть на перспективу;
 • популяризувати благодійність, патріотизм і надалі залучати громадськість села;
 • співпрацювати з волонтерами, які надають допомогу воїнам із зони АТО.
Категорія: Мої файли | Додав: khutoru
Переглядів: 268 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Этот сайт защищен «Site Guard»